So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Biệt thự, Nhà Phố

Brittany Watkins

3 năm trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Biệt thự, Nhà Phố

3 năm trước

25,000 tỷ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Biệt thự

Brittany Watkins

3 năm trước

25,000 tỷ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Biệt thự

3 năm trước

1,790 tỷ/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Michelle Ramirez

3 năm trước

1,790 tỷ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

3 năm trước

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà Phố

Samuel Palmer

3 năm trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà Phố

3 năm trước

5,600 tỷ/mo

Luxury apartment with pool

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Vincent Fuller

3 năm trước

5,600 tỷ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

3 năm trước