So sánh các bảng liệt kê

#halodalat #haloshare

[RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourad_1haloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour] #RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourhalodalathaloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour #RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourhalosharehaloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour [RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourad_2haloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour] RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourFbhaloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour: RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourPhanhaloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourThùyhaloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour RiverTourhaloRiverTour|RiverTourRiverTourDunghaloRiverTour|RiverTourRiverTourRiverTour

Đảo Ngọc bước vào thời kỳ tăng trưởng mới

Đảo Ngọc bước vào thời kỳ tăng trưởng mới

Đảo Ngọc bước vào thời kỳ tăng trưởng mớiTiếp nối giai đoạn tăng trưởng thần kỳ của du lịch, dịch vụ, thương mại; đời sống xã hội tại Phú Quốc đang sẵn sàng cho một chu kỳ phát triển mang tính đột phá nhằm nâng cao toàn diện “sức bật” của đảo Ngọc. Tâm điểm là sự xuất hiện của khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, khoa học tại Nam đảo.
Sắp khởi công dự án hầm chui 3 tầng khu Nam Sài Gòn, BĐS nơi đây sẽ hưởng lợi

Sắp khởi công dự án hầm chui 3 tầng khu Nam Sài Gòn, BĐS nơi đây sẽ hưởng lợi

Sắp khởi công dự án hầm chui 3 tầng khu Nam Sài Gòn, BĐS nơi đây sẽ hưởng lợiUBND TPHCM vừa đồng ý cấp vốn hơn 830 tỉ đồng để xây dựng dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ. Trong đó, 538,3 tỉ đồng chi phí xây dựng, 155,6 tỉ đồng chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, 21 tỉ đồng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, còn lại 84 tỉ là chi phí dự phòng.