So sánh các bảng liệt kê

Website mạo danh Khu đô thị Sala

Website mạo danh Khu đô thị Sala

Công ty Đại Quang Minh khẳng định chưa công bố giá, chưa bán sản phẩm ra thị trường, chưa nhận tiền của khách hàng dưới mọi hình thức và chưa ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào làm nhà phân phối hay đại diện bán hàng…. http://khudothisala.vn/bat-nhao-website-mao-danh-cong-ty-dai-quang-minh/ Website mạo danh Khu đô […]